Skip to content
WATERZUIVERING
Een goed gedocumenteerde nul-lozing: een must !

Voor het behoud van het middelenpakket én een duurzame glastuinbouw is het van belang dat er geen (restanten van) gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater terecht komen.  Als kweker heeft u daarom twee mogelijkheden:

Uw water zuiveren
Nul-lozing aantonen
Inno-Agro heeft een dienst ontwikkeld waardoor kwekers naar het bevoegd gezag kunnen aantonen dat zij nul-lozer zijn. Wij ontzorgen de kweker met een gedegen bewijsvoering, vastgelegd in een uitgebreid dossier. Wij kunnen ons buigen over ruime ervaring door de 25 dossiers in o.a. roos, aardbei, tomaat en ruim 15 potplantenbedrijven.

Lees hier meer over onze dienstverlening of neem direct contact per mail via stefa@inno-agro.nl.

Wat doet Inno-Agro voor aantoning nullozing

Inno-Agro kan u begeleiden en ontzorgen bij het aantonen van deze nul-lozing door de benodigde bewijsvoering samen te stellen én de gesprekken met bevoegd gezag te begeleiden. In overleg met u verrichten wij de volgende werkzaamheden:

 • Bedrijfsbezoek voor inventarisatie van de bedrijfssituatie en verzamelen benodigde gegevens
 • Uitwerking:
  • algemene informatie
  • opstellen processchema’s
  • het maken van een tekening op schaal met daarin aangegeven de voorgeschreven watertechnische voorzieningen
  • vaststellen waterbalans en zorgen dat deze analyseresultaten van watermonsters van het drainwater of bemestingsregistratie aanwezig zijn tijdens bedrijfsbezoek
  • verzamelen gegevens en opstellen onderhoudsplan en logboeken
  • omschrijving aanpak teeltwisseling en aanpak calamiteiten
  • Opstellen samenvattende rapportage
  • Begeleiden bedrijfsbezoek bevoegd gezag
  • Nazorg
Hebben wij jouw interesse voor waterzuivering gewekt?
Back To Top